[LogoCSLH]
HoSys - Hokejový Systém

Novinky v hokejovém systému

26.9.2016 - Byla zprovozněna sekce nazvaná Zástupci týmů. Tato nová funkčnost je určena pro oprávněné osoby v klubech a pracovníky STK. Umožňuje spravovat další uživatele systému a nastavovat jim jejich oprávnění.

  • Existují dva druhy oprávnění, klubové a týmové. Klubové oprávnění je souhrné a je určeno pro všechny soutěže kromě soutěží přímo řízených STK ČSLH. Týmové oprávnění umožní uživateli práci pouze s danou věkovou kategorií v jedné konkrétní soutěži.
  • Existuje devět různých přístupů, které mohou být osobě přiděleny. Změny utkání ve smyslu hlášenek a žádostí. Výsledky utkání ve smyslu vkládání po utkání. Přístup do digitálních zápisů o utkání pro vyplňování sestav před utkáním. Přístup do vkládání online informací a statistik o průběhu utkání v systému HoSys GO. Dále čtyři tzv. podpisová práva, která dovolují trenérům, technickým vedoucím, pořadatelům a zdravotníkům podepsat zápis o utkání digitálním elektronickým podpisem. A přístup pro správce zástupců, tedy osobu oprávněnou přidávat další osoby a nastavovat jim oprávnění.

 

8.9.2016 - Na žádost krajských řídících orgánů byla přidána možnost opravovat digitální zápis o utkání dodatečně i po odehrání. Tato možnost je svěřena činovníkům STK dané soutěže.

Aktuální stav oprávnění nakládání s digitálním zápisem o utkání je následující:

  • Zástupce domácího klubu má oprávnění vyplnit sestavu domácích a jméno vedoucího a trenéra.
  • Zástupce hostujícího klubu má oprávnění vyplnit sestavu hostí a jméno vedoucího a trenéra.
  • Zapisovatel má oprávnění vyplnit góly, tresty a další skutečnosti nastalé v průběhu utkání.
  • Činovník STK má oprávnění opravit kdykoliv údaje uvedené v zápise.
  • Statistik má oprávnění doplňovat informace o průběhu utkání. Má také oprávnění upravovat zápis v plném rozsahu, avšak pouze v částech zápisu, do kterých nezasáhl zástupce klubu či zapisovatel.

 

3.6.2016 - Minulá sezóna 2015/2016 je k dispozici na adrese http://www.old.hosys.cz

 

 


Starší novinky zde...