Novinky

8.8.2018 Rozlosováno KHK LMŽD sk12, KHK LMŽD sk13, KHK LSŽB sk12, KHK LSŽB sk13, KHK RLD skK, KHK RLJ skK, Přelosováno ULK KLP m, ULK KLP v Soutěže a kluby Liga žen je řízena ČSLH 5.8.2018 Rozlosováno PLK KLP v, PLK KLP m, PLK MIN tr3, PLK MIN tr2 3.8.2018 Rozlosováno KHK KLM zč, JMK LSŽA sk5, JMK LMŽC sk5, JMK LMŽD sk28, JMK LMŽD sk16, JMK LSŽB sk16 31.7.2018 Rozlosováno KVK MIN tr2, KVK MIN tr3 28.7.2018 Rozlosováno PAK MIN tr3 27.7.2018 Rozlosováno PAK KLPm, PAK KLP v, KVK KLP m 26.7.2018 Rozlosováno OLK MIN tr3, OLK MIN tr2, OLK KLP m, OLK KLP v, PAK RLJ skJ, PAK RLD skJ 24.7.2018 .Rozlosováno OLK RLD skL, KHK MIN tr3, KHK MIN tr2, OLK RLD skM, OLK RLD skN, PAK LMŽD sk27, PAK LMŽD sk14, PAK LSŽB sk14 Připravuje se OLK MIN tr3, OLK MIN tr2 a liga žen 23.7.2018 Rozlosováno PAK RLJ skI, PAK MIN tr1, OLK MIN tr3, KVK KSM zč Přelosováno KVK LSŽB sk7 22.7.2018 Rozlosováno PLK RLJ skA, PLK RLD skE, PLK LSŽB sk9, PLK LMŽD sk9, PLK KSM skA, PLK KSM skB, PLK KSM skC, KVK RLJ skB, KVK RLD skA, KVK LSŽB sk7, KVK LMŽD sk7 11.7.2018 Rozlosováno SKC RLD skF, SCK RLD skG 9.7.2018 Rozlosováno UKL KLP m, JCK KLP m, ULK MIN tr3, ULK MIN tr2, JCK MIN tr3, JCK MIN tr2 4.7.2018 Rozlosováno JCK KLP v, JCK LSŽB sk10, JCK LMŽD sk10 3.7.2018 Rozlosováno JCK LSŽA sk2, JCK LMŽC sk2, VYS LMŽD sk25 Soutěže rozlosování minihokejů 2.7.2018 Rozlosováno ULK RLD skB, ULK RLD skC, SCK LMŽD sk24, ULK LSŽB sk8, ULK LMŽD sk8, SCK KSM skJ, SCK KSM skS, SCK KLM zč, JCK RLJ skG, JCK RLD skH, ZLK RLJ skM, ZLK RLJ skN, ZLK RLJ skL, ZLK LMŽD sk16a17, ZLK LSŽB sk16a17, PHA LSŽA sk3, PHA LMŽC sk3, PHA RLJ skD, PHA RLJ skE, VYS RLJ skH, VYS RLD skI, VYS LSŽB sk15, VYS LMŽD sk15 29.6.2018 Rozlosováno UKL RLJ skC 28.6.2018 Rozlosováno LBK RLJ skF, LBK RLD s kD, LBK KLM zč, LBK LMŽD sk11, LBK LSŽB sk11 Kluby Nový zástupce týmu 26.6.2018 Rozlosovány SCK LSŽB sk20, SCK LSŽB sk21, SCK LSŽB sk23, SCK LSŽB sk24, SCK LMŽD sk20, SCK LMŽD sk21, SCK LMŽD sk22 a SCK LMŽD sk23. 25.6.2018 Rozlosování ULK LSŽA sk1, ULK LMŽC sk1, ULK KLP v, převzato ke zpracování ULK KLP m, ULK KLM mk, ULK KLM poS, ULK KLM poF Soutěže Vložení přátelského utkání 23.6.2018 rozlosování PHA KPP zč, přelosování II.liga, ELJ, ELD bez pevných začátků Soutěže Všechna utkání na hlášenku 22.6.2018 rozlosování ELH, přijata žádost o přelosování II.liga, ELJ a ELD 21.6.2018 přijato ke zpracování JCK MIN tr3, JCK MIN tr2, PHA KPP zč 20.6.2018 přijato ke zpracování JCK KLP m a JCK KLP v 19.6.2018 Vložen klub KHL Meteor Třemošná, rozlosování ULK KLM zč, přijato ke zpracování ULK MIN tr2 a ULK MIN tr3 18.6.2018 Nastavení výše odměn dle směrnice 101 pro vyúčtování, rozlosování JCK KLM zč Kluby Jak provést změnu názvu klubu 17.6.2018 Vložena soutěž 2.liga 16.6.2018 Vloženy soutěže 1.liga, ELJ, ELD 15.6.2018 Převzat požadavek na vložení rozlosování soutěží 1.liga, 2.liga, ELJ, ELD 11.6.2018 Instalace a zprovoznění nového bezpečnostního certifikátu 4.6.2018 Požádáno o vygenerování nového bepečnostního certifikátu 1.6.2018 Založení nové sezóny 2018/2019

HoSys fotbalový turnaj rozhodčích ledního hokeje
ČSLH
HoSys - Hokejový Systém
Facebook stránky systému HoSys

Úvodní slovo do systému HoSys

Vážení přátelé nejrychlejší hry na světě.

 

Co je to HoSys

Hokejový systém HoSys (dále jen “systém”) je moderní Internetová aplikace, která se skládá z několika modulů. Je určen pro osoby spojené s hokejem stejně jako pro širokou veřejnost. Má dvě rozhraní. Veřejně přístupné stránky určené pro širokou veřejnost. Po přihlášení osoby je k dispozici hlavní pracovní rozhraní. Systém komunikuje s okolím pasivně vystavený na stránkách www.hosys.cz a aktivně zasíláním dopisů elektronickou poštou a SMS zprávami.

 

Historie

Ke konci sezóny 2011/2012 vznikla z podnětu hokejových klubů myšlenka vzniku něčeho, co by klubům pomohlo a výrazně jim usnadnilo práci při domlouvání a pořádání mistrovských soutěžních utkání. Předchozí situace byla ve zkratce papírová, nepřehledná, neprůkazná, neefektivní. Typicky klub přijal žádost na změnu utkání elektronickou poštou, musel ji vytisknout, podespat, orazítkovat, nazpět oskenovat a uložit jako dokument do počítače. Na pracně dohledané adresy soupeře a svazu odeslal elektronickou poštou zpět. Mnohdy se stávalo, že dokumenty nebyly úplné. Například byl na nich čas, datum, ale třeba chybělo číslo utkání nebo zimní stadion. Nejhorší situace byla v okamžiku dohledávání či prokazování čehokoliv co se v historii komunikovalo. Na půdě hokejového svazu proto myšlenka získala podporu nejen jako pomoc pro kluby a jejich pracovníky na ušetření jejich práce, ale také jako možnost zavedení pořádku a místa, kde jsou k nalezení o daném utkání všechny dostupné informace. Během prázdnin před sezónou 2012/2013 vznikl pracovní návrh “Elektronického ROzpisu Soutěží“ se zkratkou ERoS. Vzhledem ke skutečnosti, že by tato zkratka mohla být zaměněna s jinou oblastí lidského konání a bylo by problematické ji používat zejména v soutěžích mladších ročníků, došlo ke změně v pojmenování systému. „HOkejový SYStém“ HoSys. Tento název zůstal i proto, že mnohem lépe charakterizuje dnešní stav věcí, kdy již zdaleka nejde jen o náhradu rozpisu soutěží.

 

Řízení soutěží ČSLH

Počínaje sezónou 2014/2015 je systém využíván pro všechny soutěže řízené ČSLH. Je také k dispozici krajům, pro soutěže řízené krajskými KVV.

 

Osoby zahrnuté v systému

Základní částí systému je evidence osob, klubů, týmů, řídících orgánů, svazových komisí, rozhodčích, delegátů a jejich rolí v soutěžích a utkáních. Každá osoba vystupuje v systému v jedné či několika svých rolích a tyto role osobě dávají práva vykonávat v utkáních příslušné akce. Osoba se přihlašuje do systému svojí adresou elektronické pošty a přiděleným heslem. Není dovolena vlastní registrace osob, osoby jsou do systému zařazovány na základě jejich podílení se na utkáních v soutěžích. Typicky před sezónou ohlásí klub kontaktní osoby klubu, které jsou do systému vloženy. Aktuálně je v systému 1196 osob, které mají 1347 rolí.

 

Sportovně technický modul – STK – rozpis utkání

V počátku sezóny 2012/2013 šlo o jedinou dokončenou část systému, která je určena pro kluby a jejich týmy a pracovníky STK resp. sekretáře soutěží. Umožňuje sportovně technickou správu a manipulaci s utkáním, tedy především umožňuje klubu nahlásit rozlosované utkání bez nutnosti papírové či jiné korespondence. Zanesením hlášenky do systému je splněna povinnost jak vůči soupeři, tak vůči řídícímu orgánu soutěže. Informace je uložena v systému na místě kde všichni vědí, že ji tam naleznou, dále je odeslána elektronickou poštou soupeři a elektronickou poštou k řídícímu orgánu a zcela tak nahrazuje potřebu orazítkovaných papírů. Nahlášení výsledku po utkání je stejně triviální záležitostí. Otevřete právě dohrané utkání, zadáte výsledek. Systém automaticky rozešle informace těm, kterým je třeba, přepočítá tabulky, atd. Klub se již o nic nemusí starat, v sytému je uložena informace kdo, kdy a jaký výsledek ohlásil. Sportovně technická příprava utkání podporuje žádosti o změnu utkání, její potvrzení či odmítnutí soupeřem a její schválení STK.

 

Modul rozhodčích – KR – obsazení a delegace rozhodčích

V polovině minulé sezóny se začal formovat druhý z modulů určený pro rozhodčí, jejich omluvy, delegace na utkání a v neposlední řadě sloužící k vyhodnocování docházky rozhodčích na jednotlivá utkání s cílem informovat kluby kdo přijde řídit jejich utkání, nabídnout kontakty na tyto osoby a samozřejmě také s cílem evidence rozhodčích a jejich licencí. Modul umožňuje delegace rozhodčích komisí rozhodčích, vedení statistik počtů delegací jednotlivých rozhodčích a jejich účastí na utkáních. Modul rozhodčích je nyný plně v provozu, obsahuje na 900 rozhodčích z celé republiky, umožňuje jejich delegace, evidenci jejich omluv, statiskiku jejich učastí a neučastí na utkáních. Pro samotné rozhodčí podporuje předávání a nabízení delegací při splnění předem stanovených podmínek a pravidel.

 

Další funkčnost a plánované moduly

Je asi předčasné a zbytečné se na tomto místě rozepisovat o všech nápadech klubů, činovníků a osob spojených s ledním hokejem. Snad jen pár heslovitých údajů a odkaz na stránku nazvanou „Připravujeme“.

Systém má ambice zprovoznit modul konto – převádějící zaznamenané nepřítomnosti rozhodčích nebo pozdní nahlášení klubů na trestné body jako podklad pro jednání disciplinární komise, modul tabulky a statistiky – již velmi brzy budou k dispozici průběžné a vždy aktuální tabulky ve všech soutěžích, podpora odesílání statistik střelců, vkládání a žádosti o delegace na přátelská utkání, sestavy týmů a podpora tisku zápisu o utkání. V neposlední řadě také náhrada všech seznamů a adresářů s ambicí úplné náhrady knížečkové podoby rozpisu soutěží, včetně podpory předsoutěžního přihlašování se do soutěží. Všechny nápady a připomínky shromažďujeme a zpracováváme a průběžně zohledňujeme do systému, více informací je na stránce http://www.hosys.cz/Pripravujeme.htm

 

Využití systému

V sezóně 2012/2013 používaly tento způsob domlouvání utkání JMK a ZLK kraje a komunikace přes systém v těchto krajích zcela nahradila dřívější podobu. Výhradně kladné ohlasy klubů a jejich pracovníků, kterým ubyla práce a starosti s hledáním papírů, po této sezóně vedli k zájmu dalších krajů a rozšíření o další moduly. V sezóně 2013/2014 používají hokejový system kraje JMK, ZLK, OLK, MSK, VYS a JCK. Je v něm zavedeno 59 soutěží, 132 hokejových klubů, na 200 osob zastupujících kluby, 100 osob zastupující pracovníky komisí, aktuálně 5366 utkání (základních částí republikových i krajských bez minihokejů).

 

Jak se dozvím více – další informace

Systém je velice jednoduchý, překvapivě to nejsložitější je, se do něj přihlásit. Následně již vidíte utkání, která znáte a v utkání můžete činit akce, kterým z hokejového prostředí rozumíte. Takže na Vás systém od první chvíle bude působit velmi intuitivně jako byste jej znali. Uvidíte modrá utkání připravená s pevnými začátky, se kterými nemusíte dělat vůbec nic. Uvidíte šedá utkání rozlosovaná na den či dva, takové utkání nahlásíte stiskem jednoho tlačítka a zadáním času, kdy se utkání koná bez nutnosti souhlasu soupeře jen jako oznámení, kdy má soupeř přijet. V každém okamžiku jsou dostupná pouze ta tlačítka, která jsou relevatní, systém Vás provede daným úkonem. Například můžete kdykoliv požádat soupeře o změnu termínu či místa utkání. Přesto, že je systém velmi snadný na ovládání, je k dispozici několik zdrojů informací. Především nápověda. Nápověda trošku zaostává za vlastním vývojem. Lze se do ní začíst a zjistit technické detaily řešení a chování systému v různých situacích. Přečtením stránky http://www.hosys.cz/Napoveda-Klub-a-tym.htm neuděláte chybu, podrobné studium ale není nutné. Existují také vyuková videa ukazující práci se systémem, můžete si je prohlédnout například http://www.video.hosys.cz/prihlaseni-do-systemu/ Jednotlivá videa jsou a budou průběžně vkládána do nápovědy. Existuje stránka aktuálních změn a novinek na úvodní strance před přihlášením nebo v menu nápověda. Je plánováva stránka s často kladenými dotazy a odpověďmi na ně. A konečně máte možnost mluvit s někým kdo systém zná a používá. Je možné kontaktovat sekretáře vašeho kraje, ten Vám rád poradí. Určitě je možné kontaktovat technickou podporu systému, pan Ing. Martin Šustr, tel. 603 297 607, email hosys@hosys.cz a to kdykoliv. Dobrým nápadem je také zeptat se kolegů z jiných klubů. Pokud naříklad hrajete soutěž s někým z JMK či ZLK a potkáte se na zimním stadioně, zeptejte se. Všechny kluby JMK a ZLK systém ke své spokojenosti používají a rádi si s Vámi o něm popovídají.

 

Systém je pro Vás

Platí to i naopak pro tok informací od Vás k nám. Pokud budete mít připomínky, návrhy, nápady, jsou vítány. Systém je moderně koncipovaný, rozšiřitelný, upravitelný a měl by odrážet a plnit Vaše potřeby. Samozřejmě používají ho i jiné kluby a musí dojít k široké dohodě všech. Nicméně systém je úpravám, detailům či vychytávkám, otevřen. Příkladem je doplněné tlačítko skok na související utkání u soutěří 5 7 a 6 8 tříd. Nebo přidaná možnost vypnutí zasílání některých emailů v nastavení profilu každé osoby. Systém se bude dále rozvíjet i na základě Vašich podnětů.

 

Mohu/Musím systém používat, kde a jak dostanu přihlašovací údaje

Účastníci soutěží, které řídí ČSLH a které řídí krajské KVV ČSLH mají právo systém používat a mohou jej používat. Systém plně pokrývá správu utkání do vlastní režije a je používán výhradně a povinně. Papírová podoba již není potřeba. Další moduly jsou využívány v závislosti na daném kraji. Kontaktujte prosím sekretáře Vašeho kraje a informujte se o aktuální situaci. Přihlašovací údaje byly odesláný do všech klubů, alespoň jedné kontaktní osobě a je možné je kdykoliv na požádání odeslat znovu. Občas se stane na seznam.cz a gmail.com, že dopis s přihlašovacími údaji skončí v antispamové složce. V každém případě pokud Vám ze systému chodí dopisy, jste v něm zavedení a je možné o přihlašovací údaje požadat buď emailem, telefonicky nebo na stránce zaslání zapomenutého hesla http://www.hosys.cz/Zapomenute-heslo.htm

 

Zavolejte kdykoliv

Nebojte se kdykoliv na cokoliv zeptat, určitě najdeme společnou řeč, přinejmenším totiž máme všichni rádi tu stejnou hru zvanou lední hokej.

 

S přátelským pozdravem
     Martin Šustr
 
------------------------------------
Tel.: 603 297 607
email: martin@tygrik.cz