Nápověda pro uživatele

Jak zjistím svoje heslo?

Pokud jste založeni v systému a neznáte své heslo, je možné si toto heslo nechat zaslat na emailovou adresu. Zvolte v horní části v nabídce Přihlásit se a následně v dolní části přihlašovacího formuláře stiskněte na odkaz Zapomenuté heslo. Vyplníte Váš přihlašovací email a heslo Vám bude na tento email obratem zasláno.

 

Jak přidat sebe do systému?

Pokud nejste založen v systému, přidání na vlastní žádost není možné, něco jako registrace není k dispozici. Do systému jsou vkládány osoby pouze na základě pověření jiných oprávněných osob. Pokud jste klub, požádejte o vložení do systému při přihlášení do soutěže příslušnou STK nebo sekretáře. Pokud jste další osoba zastupující klub nebo jeho konkrétní tým, požádejte svůj klub, ať svým jménem – oprávněnou osobou požádá o přidání další osoby pro svůj klub či týmy. Pokud jste rozhodčí požádejte KR.

 

Přihlášení 

 

Napoveda-vsichni-prihlaseni-Tlacitko-PrihlaseniPro práci se systémem HoSys je třeba, aby jste se nejdříve přihlásili stisknutím na odkaz Přihlášení v pravém horním rohu.

 

Napoveda-vsichni-prihlaseni-Prihlasovaci-formularOtevře se formulář, do kterého vyplníte své přihlašovací údaje tj. email, pod kterým jste v systému vedeni a heslo. Opíšete číselný kód a zmáčknete tlačítko Přihlásit se.

 

Pokud jste vyplnili své přihlašovací údaje správně, budete přihlášeni do systému HoSys. Pokud jste nevyplnili správně přihlašovací email, heslo nebo jste špatně opsali číselný kód, ukáže se chyba a formulář ke znovu vyplnění údajů.

 

Napoveda-vsichni-prihlaseni-Chyba-prihlaseni

 

 

 Odhlášení

.

 

Napoveda-Vsichni-Odhlaseni-TlacitkoOdhlášení ze systému HoSys provedete stisknutím tlačítka Odhlásit se v nabídce.

Po odhlášení se vám objeví na monitoru zpráva o zdárném odhlášení a formulář pro nové přihlášení a vlevo nahoře také odkaz na hlavní stránku systému HoSys.

 

Napoveda-Vsichni-Odhlaseni-Provedeno

 

Změna hesla

 

Napoveda-Vsichni-Zmena-hesla-TlacitkoSvé heslo do systému HoSys můžete změnit. Lze tak učinit po přihlášení do systému, v horní řadě tlačítek je i tlačítko Změna hesla. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře formulářové okno, ve kterém můžete změnit své přístupové heslo, pro potvrzení ho zopakujete i do dalšího řádku, opíšete číselný kód a stisknete tlačítko Změnit údaje.

 

Napoveda-Vsichni-Zmena-hesla-Formular

Pokud vše proběhlo v pořádku, objeví se Vám na monitoru kladné hlášení potvrzení změny hesla a můžete dále pokračovat v práci v systému HoSys.

 

Napoveda-Vsichni-Zmena-hesla-Provedeno

 

Může se stát, že správně neopíšete heslo znovu pro ověření změny hesla, poté se Vám na obrazovce objeví chybové hlášení. Znovu zopakujte postup změny hesla.

 

Napoveda-Vsichni-Zmena-hesla-Neprovedeno

 

Zaslání hesla

 

Napoveda-Vsichni-Zaslani-hesla-Tlacitko-Zapomenute-hesloV případě, že již máte přidělený přístup do systému HoSys a zapomenete heslo, stačí požádat o jeho zaslání. Heslo Vám bude obratem zasláno na příslušný email. V přihlašovacím formuláři v pravém dolním rohu je odkazu na formulář žádosti o zaslání zapomenutého hesla. Po stisknutí tohoto odkazu se otevře formulář, kde vyplníte Vaši emailovou adresu, pod kterou jste v systému HoSys vedeni, opíšete číselný kód a stisknete tlačítko Zaslat heslo.

Napoveda-Vsichni-Zaslani-hesla-Formular

 

Heslo vám bude okamžitě automaticky zasláno na tento email. Odeslání emailu je potvrzeno kladným hlášením na obrazovce. Dále můžete pokračovat v přihlašování.

 

Napoveda-Vsichni-Zaslani-hesla-Provedeno

 

Pokud zadáte email, který není v systému vedený nebo je chybně napsaný, objeví se chybové hlášení.

 

Napoveda-Vsichni-Zaslani-hesla-Neprovedeno

Profil

 

Po přihlášení je zobrazena úvodní obrazovka s přehledem pro přihlášeného uživatele. Jsou zobrazeny kontaktní údaje přihlášeného a jeho role v systému. V horní nabídce je dostupný Profil. Nabídka profil obsahuje více položek. Položkou Přehled je možné se vždy vrátit na úvodní stránku zobrazenou po přihlášení. Položkou Osobní a kontaktní údaje je možné změnit údaje přihlášené osoby, její křestní jméno, příjmení, titul, telefonní spojení, email a heslo. Zadaný email elektronické adresy je používaný jak pro přihlašování do systému jako uživatelské jméno tak pro zasílání upozornění, která systém umí generovat. Dále lze v profilu nastavovat vidotelnost řídících orgání a vidotelnost soutěží. Položka Viditelnost řídících orgánů a položka Viditelnost soutěží dovoluje nastavit každému uživateli zvlášť, rozsah utkání která má vidět. A to na úrovni řídících orgánů a na úrovni soutěží. Uživatel si nejprve nastaví řídící orgány - kraje, které chce vidět, následně v rámci které má zapnuté může zvolit jednotlivé soutěže, které chce a nechce vidět. Další položky slouží k nastavení zasílání upozornění elektronickou poštou. Položka Nastavení zasílání emailů dovoluje dle rolí přihlášeného uživatele požádat systém o zasílání upozornění v definovaných situacích. Z nastavení těchto šablon je možné udělovat vyjímky po jednotlivých soutěžích. Šablony, které si uživatel přeje zasílat, je možné omezit dle soutěží položkou Omezit poštu dle soutěží. A šablony, který si nepřeje uživatel zasílat je možné rozšířit dle soutěží položkou Rozšířit poštu dle soutěží. Viditelnost utknání a zasílání upozornění, která se jich týkají je nezávislé.

 

Zástupci klubů a týmů

 

Kluby a jejich jednotlivé týmy se mohou do systému HoSys přihlašovat na úrovni celého klubu, což znamená možnost starat se o všechna utkání daného klubu jednou osobou nebo na úrovni jednoho týmu, což umožňuje předat kompetence a starost o utkání na zástupce jednotlivých týmů. Práce s utkáním je pak shodná ať je přihlášen zástupce klubu nebo týmu. Každý hokejový klub může požádat o zřízení libovolného počtu přístupů pro své potřeby a to jak na úrovni klubu tak na úrovni týmů. Součástí žádosti o přidělení přístupu by mělo být příjmení a jméno osoby, email pomocí kterého se bude osoba přihlašovat, můžete si přát i heslo (nemusíte, pak Vám bude přiděleno), dále uveďte telefonní kontakt na osobu, nejpodstatnější informací je jestli zastupuje celý klub nebo jen některé týmy a který klub nebo týmy zastupuje. O zřízení přístupů pro zástupce klubu a zástupce týmů můžete žádat pracovníky řídícího orgánu soutěže.

 

Rozhodčí

1. předání delegace: 

- delegovaný rozhodčí se může dohodnout s kolegou (telefonicky, osobně, emailem apod.), že mu předá svoji delegaci, 
- původně delegovaný klepne na delegaci a přes nabídku „předat“ vybere konkrétního kolegu, se kterým je dohodnut, 
- kolega následně delegaci prostřednictvím systému přijme,

- po schválení obsazovatelem (u některých postů automaticky) je delegace předána, 
- až do okamžiku, kdy se objeví nově delegovaný, má za utkání stále odpovědnost původně delegovaný,

 

2. nabídnuít utkání k převzetí: 
- delegovaný rozhodčí může, aniž by byl s kýmkoli dohodnut, nabídnou svou delegaci, tím, že na ni klepne a přes nabídku „nabídnout k převzetí“, 
- později z přihlášených vybere konkrétního kolegu, 
- kolega následně delegaci prostřednictvím systému přijme, 
- po schválení obsazovatelem (u některých postů automaticky) je delegace předána, 
- až do okamžiku, kdy se objeví nově delegovaný, má za utkání stále odpovědnost původně delegovaný,

 

3. omluva z utkání: 
- ze závažných důvodů je možné klepnutím na delegaci se z utkání omluvit 
- důvodu je nutno zatřídit a popsat, 
- v tomto případě za předelegaci odpovídá obsazovatel.

 

Dovolené rozhodčích

Dovolené jsou určeny pro rozhodčí. Pojem dovolená představuje možnost rozhodčího oznámit předem datum, kdy si nepřeje být delegován na utkání. Dovolená zahrnuje indispozice zdravotní, dlouhodobou či krátkodobou nepřítomnost ať již z jakéhokoliv důvodu. Vždy jde o dovolenou na budoucí období a v době, kdy ještě neproběhl na toto období proces delegování. Pojem dovolená byl zvolen záměrně jako zcela nový doposud nepoužívaný a to v kontrastu s pojmem omluva. Pod pojmem omluva je chápáno odmítnutí účasti na utkání až po procesu delegace, tedy v době kdy již je známo obsazení rozhodčími. Omluvy na poslední chvíli tedy nelze řešit zde pomocí dovolené, jsou řešeny tak jako doposud písemnou či emailovou komunikací.

 

Dovolenou je možno si buď vzít a nebo získat. Vzít si dovolenou znamená, že rozhodčí sám vloží do systému informaci o své vlastní indispozici či nepřítomnosti. K tomu je určena funkce Vložit svou dovolenou. Získat dovolenou znamená, že někdo jiný zadá některému z rozhodčích tzv. nucenou dovolenou. K tomu je určena funkce Zadat nucenou dovolenou.

 

Vložení vlastní dovolené se řídí následujícími pravidly:

 • pouze rozhodčí sobě
 • na období v budoucnu od za 15 dní do 6 měsíců
 • datum od musí být menší než datum do
 • nesmí kolidovat s jinou existující dovolenou či pobytem
 • dvě dovolené na stejný den nejsou povoleny
 • povinnost zadat stručný důvod

 

Zadání nucené dovolené se řídí následujícími pravidly:

 • pouze člen KR či DK rozhodčímu
 • na libovolné období
 • datum od musí být menší než datum do
 • povinnost zadat stručný důvod

 

Zrušení dovolené se řídí následujícími pravidly:

 • pouze rozhodčí svoji
 • nezapočatou tedy která je od 15 dní dál v budoucnu
 • člen KR či DK může zrušit rozhodčímu kteroukoliv dovolenou či pobyt

 

Každý rozhodčí má ve svém profilu nastaveno výchozí město. Toto město je používáno při procesu delegování na utkání a počítá se s ním jako s městem odkud rozhodčí na utkání vyjíždí. Toto město trvalého pobytu rozhodčího lze dočasně změnit pomocí funkce Dočasná změna pobytu. Použitím této funkce informuje rozhodčí delegujícího člena KR na nevhodnost delegace v blízkosti běžného města a naopak možnost delegace v blízkosti dočasného města.

 

Dočasná změna pobytu se řídí následujícími pravidly:

 • pouze rozhodčí sobě
 • na období v budoucnu od za 15 dní do 6 měsíců
 • datum od musí být menší než datum do
 • nesmí kolidovat s jinou existující dovolenou či pobytem
 • dvě dovolené na stejný den nejsou povoleny
 • nemá smysl měnit dočasný pobyt na město trvalého pobytu

 

Jaký je rozdíl mezi dovolenou a omluvou?

Dovolená se zadává předem na období v budoucnu, není povinné zadávat její důvod, musí se zadat s dostatečným předstihem a vyjadřuje vůli rozhodčího v daný termín nepískat. Nezaručuje na 100%, že delegaci neobržíte například při nedostatku rozhodčích, ale v drtivé většině případů bývá dovolená delegující osobou respektována.

Omluva se zadává po obdržení delegace na utkání a zadává se na jedno dané utkání, musí být zadán jeden ze čtyř vyjmenovaných důvodů a doplněn podrobnějším rozvedením. Změnu obsazení dané pozice řeší KR. Dovolené i omluvy jsou evidovány.

 

Co je to předstih dovolené? Proč nemohu zadat dovolenou na zítra?

Jde o období, o které se musí dovolená zadat dříve než nastane. Lhůta pro předstih dovolené má svoje důvody a souvislosti:
- je různá pro rozhodčí na různých úrovních, pro rozhodčí Extraligy a I.ligy je delší, pro rozhodčí v kraji naopak kratší.
- ja nutná, pokud chceme uživatelům nabídnout možnost se prostřednictvím systému omluvit i na vyšší soutěže.
- systém by nás měl naučit (nejen rozhodčí, ale i delegující) uvažovat v delším časovém horizontu.

Každý řídící orgán Vám určuje jiný předstih dovolené, některé krajské řídící orgány předstih nevyžadují žádný, republikové soutěže naopak požadují až měsíční předstih. Váš skutečný po Vás požadovaný předstih, o který dovolenou musíte zadat dříve, je pak největší číslo ze všech soutěží, ve kterých jste na nominační listině.

Existuje možnost výjimečně při nenadálých zdravotních, pracovních nebo rodinný komplikacích známých v menším předstihu požádat KR o zadání tzv. nucené dovolené. Za předpokladu, že rozhodčí nebude mít v takovém čase vyšší delegaci, může být nucená dovolená zadána i v menším předstihu.

Rozpis utkání

 

Po volbě tlačítka Utkání v horní nabídce se dostanete k přehledu utkání. Každé utkání je na samostatném řádku, jsou zobrazeny informace o datumu, zimním stadionu, soutěžim, čísle utkání a soupeřích. V posledním sloupci je stav, případně výsledek uktání. Každý řádek je podbarven dle stavu, ve kterém se utkání nachází.

Napoveda-Vsichni-Utkani-Prehled-filtru

Tlačítko Obnovit - znovu načíst zobrazená utkání opětovně načte zobrazená utkání a zobrazí případný změněný stav zobrazených utkání pokud bylo v době mezi předchozím zobrazením utkání změněno. Toto tlačítko nemění filtry zobrazených utkání.

Tlačítko Vše - vypnout filtra a zobrazit všechna utkání vypne veškeré nastavené filtry zobrazených utkání a zobrazí všechna utkaní v celé sezoně. Zobrazí maximálně 100 utkání.

Tlačítko Moje - zobrazit výchozí utkání -7 +14 přednastaví filtry tak jak byly nastavené po přihlášení, tedy zobrazí  utkání přihlášeného klubu odehraná v minulém týdnu a v nadcházejících 14 dnech.

 

Zobrazená utkání je možné filtrovat a výběry vzájemně kombinovat:

 • Datum - zobrazí utkání podle vybraného data (př. utkání za celou sezónu, příští týden nebo minulý měsíc)
 • ZS - zobrazí utkání podle vybraného zimního stadionu (př. utkání konaná na zimním stadionu v Břeclavi)
 • Soutěž - zobrazí utkání dané konkrétní soutěže (př. všechna utkání LMŽ 2001 sk. D)
 • Utkání - do filtru utkání lze zadat část čísla hledaného utkání. Zobrazí se všechna utkání, která tuto část v sobě obsahují. Výběr je možné potvrdit klávesou Enter nebo tlačítkem Šipky u filtru. Zrušit filtr čísla utkání je možné poklepáním na filtr utkání a potvrzením Entrem či Šipkou. Při použití fitru čísla utkání se potlačuje datumový fitr a je vždy vybíráno z celé sezóny.
 • Domácí - zobrazí utkání, kde je vybraný tým buď jako domácí nebo jako hosté nebo na obou stranách.
 • Hosté - zobrazí utkání, kde je vybraný týmbuď jako domácí nebo jako hosté nebo na obou stranách.
 • Týmy - určuje jak se nakládá s fitrem domácích a hostí.
  • OBA - utkání, která odehrají ti z fitru na libovolné straně.
  • D-H - utkání, která odehrají ti z filtru domácích jako domácí a ti z fitru hostí jako hosté.
  • H-D - utkání, která odehrají ti z fitru domácích jako hosté a ti z filtru hostí jako domácí.
 • Stav - filtr rozlišující v jaké fázi se dané zobrazené utkání nachází (např. lze zobrazit všechna zatím nenahlášená utkání nebo všechna vyhraná utkání)

 

Příklady filtrů:

 • Ve filtru Datum zvolíme utkání odehraná příští měsíc. V sloupci ZS zvolíme zimní stadion, který chceme zobrazit př. Břeclav. V sloupci Soutěž vybereme soutěž, kterou chceme zobrazit (př. LMŽ 2001- 2002 sk.R) - zobrazí se nám všechna utkání LMŽ 2001-2002 sk.R konaná na zimním stadionu v Břeclavi příští měsíc od dnešního dne.
 • V Datumu zvolíme minulý týden, ve filtru Domácí zvolíme klub (př. HCM WARRIOR Brno), ve filtru stav zvolíme domácí - zobrazí se nám odehrané vyhrané zápasy týmu HCM WARRIOR Brno ze všech soutěží na domácím ledě.

 

Barevná rozlišení zobrazených utkání

 

Stavy-utkani

 

Seznam utkání se zobrazuje v barevném rozlišení podle stavu utkání. Utkání se mohou zobrazovat v několika barvách:

 • šedá - šedou barvou se zobrazují rozlosovaná utkání s volným začátkem (hlášenkou)
 • modrá - modrou barvou se zobrazují již nahlášené (připravené) utkání popřípadě utkání s pevným začátkem
 • zelená - po odehrání utkání a nahlášení výsledku domácím týmem do systému HoSys se odehrané utkání změní na zelenou barvu - i pokud bylo nedohrané - výsledek odehraného utkání zobrazuje stav utkání.
 • červená - byl podán návrh na změnu jedním ze soupeřů a čeká se na vyjádření soupeře - pokud soupeř s návrhem nesouhlasí mění se barva tohoto utkání zpět na šedou a v utkání se nic nemění.
 • žlutá - pokud soupeř s návrhem souhlasí mění se barva utkání na žlutou a utkání je předáno k rozhodnutí STK. Pokud STK souhlasí s návrhem soupeřů mění se barva utkání na modrou (připravené k odehrání) a v utkání dochází k odsouhlaseným změnám. Pokud STK nesouhlasí s návrhem soupeřů mění se utkání zpět na šedou barvu a v utkání se nic nemění.